پزشک من

اشتراک گذاشته شده با :

دندان پزشک

دندان پزشک چگونه می تواند قلبتان را نجات دهد؟
دندان پزشک چگونه می تواند قلبتان را نجات دهد؟
تحقیقات نشان داده مراجعه نکردن به دندان پزشک نه تنها لبخندتان را زشت می کند، بلکه بهداشت ضعیف دهان و دندان می تواند باعث بروز مشکلات قلبی شود. بعد از بررسی دندان و شریان های بیش از 500 نفر متوجه شدند آن دسته که مشکل کانال ریشه دندان دارند نسبت به کسانی…

دندان پزشک خوب، ویژگی ها و استاندارد ها
اگر دنبال یک دندان پزشک خوب می گردید که هم با او راحت باشید، هم از روند درمان خودتان لذت ببرید و هم مدتی را که در مطب دندان پزشکی نشسته اید، احساس آرامش کنید؛ باید با ویژگی های یک مطب ایده آل دندان پزشکی و مختصات یک دندان پزشک کاردان آشنا شوید.