(یکم شهریور ، بزرگداشت بوعلی سینا و روز پزشک ) شعری به مناسبت روز پزشک  دست هایم بوی خون میداد کودکی بیمار جون میداد من تمام قدرتم این بود لحظه ها بوی جنون میداد    من لباسم خالی از اعجاز مرگ در راه و طنین انداز مادری با قامتی پردرد منتظر :و لب به راز و نیاز آخرین تک ضربه ی ماساژ خط صاف و سردی دستاش کاش این هم فیلم و اکران بود تا تموم میشد با یک تیتراژ اشک تلخی توی چشمامه کودکی مرده سر رامه مادری پشت در بخشه که جگرگوشش تو دستامه  قورت میدم بغض را صدبار بچه ها “مرسی:ختم سی پی آر” علت فوت هم توده ی مغزی درج در پرونده ی بیمار کاش میشد لحظه ای گم شم قاطی هر روز مردم شم کاش شغلم هم امان میداد قطره ای از این تلاطم شم کاش کلش مثل بازی بود یا تمامش صحنه سازی بود با یه شوک بیمار برمیگشت ملتی هم شاد و راضی بود من ولی اصلم:پر از دردم من پزشکم:خسته ام :سردم! کودکی مرده همین لحظه “لیدها “را من جدا کردم…  کاش میشد داد زد کات مرگ اما امده:هیهات کاش میشد رفت ازین اکران با تمام کادر و تشریفات با هجوم اشک درگیرم ساکتم سردم و دلگیرم بچه ای جون داده و در خود بارها مردم و میمیرم اون نفس ها بوی خون می داد بچه ای بیمار جون می داد مادرش پشت دره : ای کااااش زندگی یک دم امون می داد ( زمزار ) اس ام اس و جملات تبریک روز پزشک متن هایی زیبا برای روز پزشک پیامک روز پزشک (بزرگداشت ابوعلی سینا) جمله های کوتاه و معنادار آذرماه عاشقانه هایی که برایت مینویسم … اس ام اس و متن تبریک روز پزشک جملات زیبای تبریک روز جهانی کودک پیامک دلتنگی های عاشقانه (شهریوری) مرا دیوانه ای بدنام گفتند … (فروغ فرخزاد) اس ام اس های جدید با موضوع سکوت اس ام اس و پیامک روز دندان‌پزشک جدیدترین جمله های دلتنگی